Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

Presseforbundet Still spørsmål Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

#18466
Kristine Foss
Gjest

Avslag på innsyn er ikke et enkeltvedtak, men en beslutning. Jeg mener likevel det er tvistelovens § 1-5 om at søksmål om gyldigheten av et forvaltningsvedtak skal reises mot den myndighet som har truffet avgjørelsen i siste instans, som gjelder. Jeg mener det følger forutsetningsvis av dette et krav om at avslaget må være truffet av siste instans, men det kan hende jeg tar feil. Uansett vil vel de fleste se seg tjent med å prøve klageretten som ikke koster noen ting, framfor å gå til domstolen og de kostnadene dette innebærer, før man må.