Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

Presseforbundet Still spørsmål Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

#18460
SAM
Gjest

Jeg har sjekket lovkommentaren (Schei m.fl).

Til § 1-5 (s 95): «Paragraf 1-5 regulerer hvem som er saksøkt der det er gyldigheten av myndighetsøvelsen som prøves. Andre søksmål mot det offentlige omfattes ikke av bestemmelsen.»

Dersom jeg faktisk hadde klaget til Fylkesmannen hadde det vært helt ødeleggende for min evne til å få frem de opplysningene jeg faktisk er på jakt etter, nettopp på grunn av § 1-5. Da ville staten, og ikke lenger kommunen være motpart. Da vil kommunens plikt til å opplyse saken etter § 21-4 bortfalle (fordi den går over på staten) og erstattes av de mye svakere pliktene etter § 21-5.

Ellers mener jeg det er sikker rett at man ikke behøver å uttømme klageadgangen medmindre særlovgivningen på området fastsetter dette eksplisitt. Jeg er spent hva dommeren kommer frem til. Det er forøvrig avdelingslederen til den dommeren som journalførte e-posten fra sin egen private e-postkonto, isteden for den originale kontoen. Det er den samme dommeren som i februar avslo å fremsende den originale e-posten fordi han ikke kunne se mitt behov for den. Jeg har ikke påstått inhabilitet (for å spare tid), men anmodet retten om selv å vurdere sin habilitet.