Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

Presseforbundet Still spørsmål Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

#18486
SAM
Gjest

Problemet er ikke at jeg ikke kommert til å få innsyn men hvor raskt jeg nå kan få innsyn.

Kravet ble fremsatt i begynnelsen av august og søksmålet ble levert tingretten 13.9. Retten har sittet på stevningen i 8 uker og først for noen dager varslet at de muligens avviser saken (fordi de mener bare å kunne behandlet en ugyldighetspåstand over et «endelig vedtak»).

Hvis jeg endrer min påstand til «ugyldighet» (og skulle vinne frem) så kan kjennelsen bare «tvangsfullbyrdes» med pressens hjelp. Dersom det er en dom kan den tvangfullbyrdes med namsmannens hjelp.

Problemet er at jeg har en del prosessuelle frister som utløper og hvor journalene og dokumentene jeg tror journalene viser til kan være av betydning. Den første fristen utløp for 2 uker siden den neste utløper 13.12. For kommunen er det viktig å trenere mest mulig, for meg å påskynde mest mulig.

Derfor er spørsmålet ikke bare av teoretisk men praktisk interesse.