Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

Presseforbundet Still spørsmål Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

#18482
SAM
Gjest

Jeg har sendt varsel om søksmål slik § 5-2 foreskriver. Jeg har mottatt blankt avslag. Begrunnelsen som har vært gitt var dels at «kommunen har ikke anledning til å bruke mer tid på saken» samt at jeg har fått flere innsyn og at ytterligere innsyn av den grunn ikke vil bli gitt (jeg har sett én journal hvor ca 25% av dokumentene var oppført på – men jeg har funnet ut at de har ført dokumentene de sendte tingretten (som ikke var helt like de de sendte meg) på et annet saksnummer – dette saksnummeret ønsker jeg primært innsyn i).

Forliksklage mot kommunen er utelukket (§ 6 (2) b). Kommunen er bare vrang fordi de misliker at jeg setter et krisisk søkelys på deres skjønnsutøvelse (www.gebyr.no).

Grunnen til at jeg ønsker at tingretten skal belyse tvisten er at jeg er sikker på at de kommer til å hevde at enkelte av dokumentene som mangler har gått tapt eller aldri har eksistert. I et rettsmøte kan jeg kreve opplysninger om dokumentene for å belyse faktum. Det vil være nærmest umulig i en ren skriftlig prosess (som vil kunne ta år).

Jeg stiller meg tvilende til dommerens varsel hvor han skriver at jeg ikke har «rettskrav i tvisteloven § 1-3s forstand». Om tingretten faktisk avviser søksmålet får jeg jo svar på om ikke altfor lenge.