Re: Untatt fra offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Untatt fra offentlighet Re: Untatt fra offentlighet

#17624
Petimeteret
Gjest

Private er i utgangspunktet ikke underlagt offentlighetsloven (med noen unntak). De kan merke sine dokumenter med unntatt offentlighet så mye de vil.

Dette vil være en påminnelse til mottaker om hva avsender mener om dokumentet.

Dersom en organisasjon som er underlagt offentlighetsloven mottar dokumentet, har slik merking ingen juridisk betydning. Det vil bare være en påminnelse på at dette dokumentet må man vurdere nøye.

Organet som mottar innsynskrav skal alltid ved mottak av kravet, vurdere om det er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven.

Selv om dokumentet er merket med unntatt offentlighet, er det til og med mulig det offentlige må levere dokumentet ut. Alt avhenger av om det er en unntakshjemmel og reell grunn til å unnta dokumentet.