Untatt fra offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Untatt fra offentlighet

Ser 4 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16210 Svar
   Martin Arentz-Hansen
   Gjest

   Har private foretak anledning til å gradere et dokument med «untatt offentlighet» ?

  • #17624 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Private er i utgangspunktet ikke underlagt offentlighetsloven (med noen unntak). De kan merke sine dokumenter med unntatt offentlighet så mye de vil.

   Dette vil være en påminnelse til mottaker om hva avsender mener om dokumentet.

   Dersom en organisasjon som er underlagt offentlighetsloven mottar dokumentet, har slik merking ingen juridisk betydning. Det vil bare være en påminnelse på at dette dokumentet må man vurdere nøye.

   Organet som mottar innsynskrav skal alltid ved mottak av kravet, vurdere om det er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven.

   Selv om dokumentet er merket med unntatt offentlighet, er det til og med mulig det offentlige må levere dokumentet ut. Alt avhenger av om det er en unntakshjemmel og reell grunn til å unnta dokumentet.

  • #17622 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Jeg går ut i fra at det ikke er private selskaper med offentlig eierskap du snakker om – for her vil noen ganger offentleglova gjelde, avhengig av hvor stor eierandel det offentlige har (se offl. § 2).

   Selv om private ikke er underlagt offentleglova, så gjelder miljøinformasjonsloven og produktkontrolloven for disse. Det vil si at visse type opplysninger som har betydning for miljøet, har du krav på. Det betyr at selv om dokumentene er merket med u.off, kan du ha krav på innsyn likevel. Se mer om dette her: http://bit.ly/SO7gJq

   Det er da ikke ulovlig å merke dokumentene med u. off, men det kan være villedende og du bør kreve innsyn likevel, hvis det er opplysninger som kan tenkes å falle inn under miljøinfoloven eller produktkontrolloven.

  • #35383 Svar
   Kathinka røsberg møller
   Gjest

   Hei! Et sokneråds møter er offentlige og også alle papirer. På en bestemt sak lukket de møtet og behandlet en sak de unndro offentligheten. Selv om denne saken var unndratt offentligheten laget de et vedtak som de publiserte på Internett samme kveld. Der stod det også at det forelå et annet vedtak, men at det var unndratt offentligheten.

   Er dette lovlig?

  • #35712 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hei – dette høres ikke særlig greit ut. Dersom du nektes innsyn i et dokument, skal det vises til en hjemmel (bestemmelse i offentlighetsloven), som gir rett til å nekte innsyn, og du skal da informeres om hvordan du kan klage på denne nektelsen.

   Du må gjerne ta direkte kontakt med meg per epost (nilsoy.alfakrøll.online.no) eller på telefon 9055 0324.

    

Ser 4 svar tråder
Svar til: Untatt fra offentlighet
Din informasjon: