Re: Unntatt offentliglighet – forurensing

Presseforbundet Still spørsmål Re: Unntatt offentliglighet – forurensing

#17258
Arkivaren
Gjest

For det første er dette en ufullstendig unntakshjemmel. Taushetsbestemmelsen i fvl gjelder enten «noens personlige forhold» eller «bedriftshemmeligheter» så du kan be om å få nøyaktig hjemmel. Dette er dessuten et unntak for opplysninger, ikke hele dokumenter, så be om å få en sladdet versjon.

For det andre: Be om innsyn etter mijøinformasjonsloven: http://presse.no/offentlighet/miljo/innsyn-miljoopplysninger/