Re: Unntaksbegrunnelse

#18406
Nils E. Øy
Gjest

Hei. Du skriver at departementet har valgt å unnta opplysningene iht «leddene i offentlighetsloven § 15». Dette høres litt underlig ut, for unntakshjemmel skal være presis, og peke på hvilket ledd og hvilket alternativ man bruker.

Jeg vet ikke hva slags publikasjon det er snakk om her, men jeg går ut fra at det ikke dreiser seg om et innlegg til et periodisk skrift som virksomheten utgir. Slike innlegg faller utenfor definisjonen av dokument etter loven, etter lovens § 4 bokstac c.

Det som er vesentlig for at dokumenter skal kunne unntas etter § 15, er at det er INNHENTET. Er det innsendt fra underordnet eller annen virksommhet på eget initiativ, er det ikke innhentet.

Jeg må innrømme at jeg ikke helt forstår hva du mener med tredje avsnitt i innlegget ditt.