Re: Ubedt skjerming av åpent brev til Støre

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ubedt skjerming av åpent brev til Støre Re: Ubedt skjerming av åpent brev til Støre

#17534
Kristine Foss
Gjest

Hei,

Departementet skal vurdere innsyn i dokumenter konkret og selvstendig, og som hovedregel har ikke avsenders ønske noen betydning. Unntak er hvis det er snakk om dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger, og taushetsplikten bortfaller ved samtykke. Da kan den som har krav på taushet (altså den opplysningene gjelder) frita departementet fra taushetsplkten ved å gi sitt samtykke til at opplysningene publiseres.

Hvis saken, som du skriver, er anonymisert på en måte som gjør at det er mulig å publisere dokumentet uten å frigi taushetsbelagte opplysninger, er det ikke hjemmel til å unnta etter offl. § 13 (1) jf. fvl. § 13(1). Men det kan tenkes at departementet mener saken ikke er tilstrekkelig anonymisert. Da har de plikt til å anonymisere, ettersom opplysningene ikke gjelder deg (da har ikke du samtykkekompetanse). Dette er umulig for meg å vurdere uten å ha sett dokumentene.

Jeg har bedt om innsyn i dokumentet via OEP. Når jeg får avslag, kan jeg klage for å se hva som blir utfallet. Det kan være en mulighet å ta dette videre til Sivilombudsmannen for endelig vurdering.

Ta gjerne kontakt hvis dette ble litt rotete fremstilt, så kan jeg forklare nærmere:)