Ubedt skjerming av åpent brev til Støre

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ubedt skjerming av åpent brev til Støre

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16192 Svar
   Randi Bergan
   Gjest

   Hei,

   Jeg er journalist i LO Media, og mor til en rusmisbruker.

   Har jobbet mye med å skaffe behandling til sønnen min, som er innstilt på å legge ruslivet bak seg.

   I midten av januar skrev jeg en epost til helse- og omsorgsdepartementet, med emne:

   Fritt sykehusvalg en illusjon i rusomsorgen.

   Sammen med følgeskrivet vedla jeg et brev til Støre, med tittel Åpent brev til helse- og omsorgsministeren. Gutten var helt anonymisert.

   I følgeskrivet sa jeg at jeg ville prøve å få saken ut i media.

   jeg ønsket jo at noen skulle plukke det opp fra postjournalen og skrive om saken.

   Senere har jeg prøvd å få saken inn på kronikkplass i Aftenposten, uten hell.

   Stor var min frustrasjon da brevet endelig dukket opp i OEP, og gjort anonymt, mot min vilje.

   Saksnummer 2013/259 til HOD:

   Fritt sykehusvalg i rusomsorgen – privat situasjon.

   Fra: avskjermet.

   Unntak: offl. § 13 1. ledd.

   Har departementet rett til å gjøre dette, mot mitt uttrykkelige ønske?

  • #17534 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei,

   Departementet skal vurdere innsyn i dokumenter konkret og selvstendig, og som hovedregel har ikke avsenders ønske noen betydning. Unntak er hvis det er snakk om dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger, og taushetsplikten bortfaller ved samtykke. Da kan den som har krav på taushet (altså den opplysningene gjelder) frita departementet fra taushetsplkten ved å gi sitt samtykke til at opplysningene publiseres.

   Hvis saken, som du skriver, er anonymisert på en måte som gjør at det er mulig å publisere dokumentet uten å frigi taushetsbelagte opplysninger, er det ikke hjemmel til å unnta etter offl. § 13 (1) jf. fvl. § 13(1). Men det kan tenkes at departementet mener saken ikke er tilstrekkelig anonymisert. Da har de plikt til å anonymisere, ettersom opplysningene ikke gjelder deg (da har ikke du samtykkekompetanse). Dette er umulig for meg å vurdere uten å ha sett dokumentene.

   Jeg har bedt om innsyn i dokumentet via OEP. Når jeg får avslag, kan jeg klage for å se hva som blir utfallet. Det kan være en mulighet å ta dette videre til Sivilombudsmannen for endelig vurdering.

   Ta gjerne kontakt hvis dette ble litt rotete fremstilt, så kan jeg forklare nærmere:)

Ser 1 svar tråd
Svar til: Ubedt skjerming av åpent brev til Støre
Din informasjon: