Re: Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak. Re: Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak.

#17462
petimeteret
Gjest

Jeg uttaler meg for den delen av det offentlige som er «stat».

Innstillingsmyndigheten innstiller kandidatene i prioriert rekkefølge iht hvordan den mener kandidatene er best kvalifisert. Ansettelsesmyndigheten vurderer saken og vedtar i prioritert rekkefølge hvem som skal få tilbud etterhvem den mener er best kvalifisert. I de aller fleste tilfeller er disse rekkefølgende like.

Da skal administrasjonen gi tilbud til nummer 1 på listen. Hvis de ikke blir enige med nummer 1, skal de gå til nummer 2.

Selv om administrasjonen til en viss grad kan forhandle vilkår, er den tvunget til å følge prioriteringslisten til en er ansatt. (Hvis en ser bort fra at dersom man har en objektiv saklig grunn til å stoppe ansettelsesprosessen underveis, kan man gjøre det).

Vedtaket fattes altså av ansettelsesmyndigheten.