Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak.

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16178 Svar
   Sverre
   Gjest

   I forbindelse med ansettelse i det offentlige skjer det etter min mening flere endelige vedtak.

   Når man har hatt intervjuer etc. skal de kvalifiserte kandidater vurderes etter i hvilken grad de er kvalifisert til jobben. I den forbindelse gjøres det et vedtak om hvem som er best kvalifisert og dermed skal få et tilbud. Organet er nødt til å gjøre dette vedtaket før administrasjonen kan gi et jobbtilbud til den mest kvalifiserte søker.

   Det vil også finnes et endelig vedtak når en søker har akseptert et jobbtilbud. Jeg mener at selv om vedkommende skulle si nei til jobbtilbudet, er det etter min mening åpenlyst at vedtaket om at han skulle få et tilbud endelig.

   Det er også flere endelige beslutninger i saken.

   Noen synspunkter

  • #17464 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   I tilsettingssaker er vedtaket, det vil si avgjørelsen som avslutter saken, tilsettingsmyndighetens avgjørelse om at en eller flere kandidater skal tilsettes. Samtidig skal det treffes vedtak om spesielle vilkår vedkommende tilsettes på, for eksempel prøvetid eller varighet ved midlertidig tilsetting, men disse avgjørelsene kan delegeres.

   Administrasjonens inngåelse av en arbeidsavtale er ikke et vedtak, det er en faktisk handling (gjennomføring av tilsettingsmyndighetens vedtak).

   At en søker ikke benytter seg av den rettigheten han er gitt ved tilsettingsmyndighetens vedtak endrer ikke vedtakets karakter av å være nettopp et vedtak.

  • #17462 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Jeg uttaler meg for den delen av det offentlige som er «stat».

   Innstillingsmyndigheten innstiller kandidatene i prioriert rekkefølge iht hvordan den mener kandidatene er best kvalifisert. Ansettelsesmyndigheten vurderer saken og vedtar i prioritert rekkefølge hvem som skal få tilbud etterhvem den mener er best kvalifisert. I de aller fleste tilfeller er disse rekkefølgende like.

   Da skal administrasjonen gi tilbud til nummer 1 på listen. Hvis de ikke blir enige med nummer 1, skal de gå til nummer 2.

   Selv om administrasjonen til en viss grad kan forhandle vilkår, er den tvunget til å følge prioriteringslisten til en er ansatt. (Hvis en ser bort fra at dersom man har en objektiv saklig grunn til å stoppe ansettelsesprosessen underveis, kan man gjøre det).

   Vedtaket fattes altså av ansettelsesmyndigheten.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak.
Din informasjon: