Re: Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak. Re: Tidspunkt for vedtak i ansettelsessak.

#17464
Christer Alexander Jenson
Gjest

I tilsettingssaker er vedtaket, det vil si avgjørelsen som avslutter saken, tilsettingsmyndighetens avgjørelse om at en eller flere kandidater skal tilsettes. Samtidig skal det treffes vedtak om spesielle vilkår vedkommende tilsettes på, for eksempel prøvetid eller varighet ved midlertidig tilsetting, men disse avgjørelsene kan delegeres.

Administrasjonens inngåelse av en arbeidsavtale er ikke et vedtak, det er en faktisk handling (gjennomføring av tilsettingsmyndighetens vedtak).

At en søker ikke benytter seg av den rettigheten han er gitt ved tilsettingsmyndighetens vedtak endrer ikke vedtakets karakter av å være nettopp et vedtak.