Re: tidsbruk

#18704
Kristine Foss
Gjest

Dette er absolutt noe for Offentlighetsutvalget. Offentleglova skal evalueres i løpet av denne stortingsperioden, og vi har – og vil fortsette å kreve – at de spørsmålene du stiller, blir en del av denne evalueringen. Takk for viktig innspill!