tidsbruk

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16428 Svar
   Bjarne Johannessen
   Gjest

   OEP er snart 1 år gammel. Jeg har registrert at FAD har spurt departementene følgende:

   – Kan dere telle opp hvor mange klager dere har hatt dette siste året og hvor mange av dem igjen er fra anonyme klagere?

   – Kan dere gi et anslag hvor mange timer dere bruker klagebehandlingen, når det gis avslag på innsynsbegjæringer. Her har for eksempel HOD antyda 4-5 timer i løpet av uka.

   Dette er interessante opplysninger, men det er spinkelt synes jeg og er mye sett fra departementets side. Tidsbruken for departementet burde ha fokus, spesielt etter oppslagene i VG rett før påske. Jeg kunne vært interessert i gjennomsnittstall på følgende fra departementene:

   1. Hvor lang tid bruker de på å behandle en innsynsklage der et underliggende organ har gitt avslag.

   2. Hvor lang tid bruker de i snitt på å behandle en innsynbegjæring på et dokument

   3. Hvor lang tid bruker de på å behandle et krav om utvidede begrunnelser

   4. Hvor lang tid tar i snitt en klagesak, der departementet har gitt avslag.

   Er det noen som ser på dette. Jeg har lagt merke til at flere har søkt departementene etter slike tall, men svarene fra departementene ser tilfeldige og ikke sammenlignbare ut. Noen burde satt seg sammen med departementene for å definere hva en skal måle på i forkant, slik at man få konsistente og sammenliknbare tall både over tid og fra departement til departement. Er ikke dette noe for offentlighetsutvalget?

  • #18704 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Dette er absolutt noe for Offentlighetsutvalget. Offentleglova skal evalueres i løpet av denne stortingsperioden, og vi har – og vil fortsette å kreve – at de spørsmålene du stiller, blir en del av denne evalueringen. Takk for viktig innspill!

Ser 1 svar tråd
Svar til: tidsbruk
Din informasjon: