Re: Teieplikt etter lukka møte

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Teieplikt etter lukka møte Re: Teieplikt etter lukka møte

#18196
Kristine Foss
Gjest

Nei, dette er ikke en lovlig praksis! Det har lenge vært en utbredt misforståelse at forhold som behandles bak lukkede dører blir belagt med taushetsplikt for drøftelsene og for vedtaket, men det er altså feil.

Taushetsplikten rekker aldri lenger enn opplysninger der det foreligger taushetsplikt. Reglementet i kommunen er i strid med folkevalgtes ytringsfrihet og har ikke hjemmel i loven.

I mars 2000 (veiledning H-2112 B:

( http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2000/publikasjonsnummer-h-2112.html?id=279020 ) anbefaler Kommunaldepartementet alle kommuner å korrigere sine reglementer på dette punkt. Stordal kommune har med dette gått motsatt vei og innført begrensninger som dep altså har advart mot.

Jeg ville tatt dette opp med kommunen med en gang med krav om at vedtaket endres. Hvis du ikke kommer noen vei, er dette noe å ta videre til Sivilombudsmannen.