Teieplikt etter lukka møte

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Teieplikt etter lukka møte

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16320 Svar
   Bjørn Steinar
   Gjest

   Stordal kommune har nyss handsama reglement for kommunestyre og formannskap og der m.a. gjort følgjande vedtak knytt til opne/lukka møter:

   «c) Vert det vedteke å handsame ei sak for stengde dører (jf. § 31 i Kommunelova), pliktar medlemane og dei kommunalt tilsette som måtte vere til stades, å teie om drøftingane og om dei vedtaka som vert gjort.

   d) Teieplikta, som er heimla i forvaltningslova § 13, varer til dess noko anna vert vedteke, og/eller ordførar vurderer grunnane for stengde dører har falle bort.

   Er det andre personar som har direkte tilknyting til saka til stades, skal ordførar krevje teieplikt av dei.»

   Kor vidt er dette lovleg og/eller rett praksis for eit folkevald organ?

   MVH

   Bjørn Steinar

  • #18196 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Nei, dette er ikke en lovlig praksis! Det har lenge vært en utbredt misforståelse at forhold som behandles bak lukkede dører blir belagt med taushetsplikt for drøftelsene og for vedtaket, men det er altså feil.

   Taushetsplikten rekker aldri lenger enn opplysninger der det foreligger taushetsplikt. Reglementet i kommunen er i strid med folkevalgtes ytringsfrihet og har ikke hjemmel i loven.

   I mars 2000 (veiledning H-2112 B:

   ( http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2000/publikasjonsnummer-h-2112.html?id=279020 ) anbefaler Kommunaldepartementet alle kommuner å korrigere sine reglementer på dette punkt. Stordal kommune har med dette gått motsatt vei og innført begrensninger som dep altså har advart mot.

   Jeg ville tatt dette opp med kommunen med en gang med krav om at vedtaket endres. Hvis du ikke kommer noen vei, er dette noe å ta videre til Sivilombudsmannen.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Teieplikt etter lukka møte
Din informasjon: