Re: Taushetsplikt – hva/hvor mye har jeg lov å…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Taushetsplikt – hva/hvor mye har jeg lov å…

#17696
Petimeteret
Gjest

Dersom du opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, har du heller en plikt til å si i fra, enn en total taushetsplikt.

f eks, er det helt legitimt å snakke med kolleger om arbeidsmiløet på jobb. På den måten får du også sjekket ut om andre deler oppfatningen din. Jeg synes også det er OK å snakke om slike sake rmed andre du er fortrolig med

Arbeidsgiver skal også kunne håndtere det dersom du tar opp problemet med f eks en personalavdeling ( men ikke alle er like proffe).

Generelt sett vil det oppfattes som illojalt å gå til pressen uten å ha rapportert internt først og gitt arbeidsgiver en mulighet til å rydde opp.