Re: Statens lederlønnsavtale

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Statens lederlønnsavtale Re: Statens lederlønnsavtale

#18658
Stå på
Gjest

hei!

Jeg vil begynne med å referere til Justisdepartementets veileder for offentlighetsloven side 84:

«Opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt. Dette gjeld både der løna følgjer dei offentlege regulativa og der ho er individuelt fastsett etter eit eiarløningssystem eller liknande. Det er ikkje avgjerande om lønsfastsetjinga òg er uttrykk for ei

konkret fagleg eller personleg vurdering av ein tilsett.»

Med dette er dessverre ikke en vurdering mot §23.1. Logikken i ikke å gi disse opplysningene ut må være at det svekker det offentliges forhandlingsposisjon i lønnsforhandlinger. Men fagforeningene skal jo være med i ansettelsesprosessen og være med å godkjenne ansettelsesvilkårene. Det vil si at forhandlingsmotparten kjenner informasjonen og derfor er det ingen grunn til å unnta dette.

Jeg fortsetter med veileder for offentlighetsloven side 139.

Det er ikkje høve til å gjere unntak etter denne føresegna for opplysningar om kva løn ein

offentleg tilsett faktisk har.

Dette gjelder for §23.1. legg merke til at det står ?opplysninger om? og ikke bare ?kva løn? En del- komponent av lønna er en opplysning om lønna og kan derfor ikke unntas etter § 23.1.

Departementet er på bærtur. Anbefaler deg å bla i klageutkastet på disse sider samt veiledningen fra justisdepartementet som du finner under ?veiledninger? på disse sider.