Statens lederlønnsavtale

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Statens lederlønnsavtale

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16415 Svar
   THM
   Gjest

   Hei, jeg søker innsyn i lønns- og arbeidsavtale for en leder under Statens lederlønnssystem. Avtalen inneholder en stillings- og resultatkravdel, grunnlønnen og det individuelle tillegget. Dept har gitt meg en sladdet versjon, med stillings- og res.kravene og størrelsen på totallønnen, men har sladdet tallene for hva som er grunnlønnen og hva som er størrelsen på det individuelle tillegget. Jeg har fått en Utvidet begrunnelse fra dep, som hjemler sladdingen i § 23 første ledd(Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.)

   Jeg har forstått det slik at lønnsopplysninger innenfor lederlønnssystemet er offentlige, ikke bare totallønn. Driver angjeldende dep god praksis her?

  • #18658 Svar
   Stå på
   Gjest

   hei!

   Jeg vil begynne med å referere til Justisdepartementets veileder for offentlighetsloven side 84:

   «Opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt. Dette gjeld både der løna følgjer dei offentlege regulativa og der ho er individuelt fastsett etter eit eiarløningssystem eller liknande. Det er ikkje avgjerande om lønsfastsetjinga òg er uttrykk for ei

   konkret fagleg eller personleg vurdering av ein tilsett.»

   Med dette er dessverre ikke en vurdering mot §23.1. Logikken i ikke å gi disse opplysningene ut må være at det svekker det offentliges forhandlingsposisjon i lønnsforhandlinger. Men fagforeningene skal jo være med i ansettelsesprosessen og være med å godkjenne ansettelsesvilkårene. Det vil si at forhandlingsmotparten kjenner informasjonen og derfor er det ingen grunn til å unnta dette.

   Jeg fortsetter med veileder for offentlighetsloven side 139.

   Det er ikkje høve til å gjere unntak etter denne føresegna for opplysningar om kva løn ein

   offentleg tilsett faktisk har.

   Dette gjelder for §23.1. legg merke til at det står ?opplysninger om? og ikke bare ?kva løn? En del- komponent av lønna er en opplysning om lønna og kan derfor ikke unntas etter § 23.1.

   Departementet er på bærtur. Anbefaler deg å bla i klageutkastet på disse sider samt veiledningen fra justisdepartementet som du finner under ?veiledninger? på disse sider.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Statens lederlønnsavtale
Din informasjon: