Re: Sikkerhetsklarering

#18172
NN
Gjest

Din sak er ganske gammel og det gjaldt helt sikkert andre regler da enn nå.

Utgangspunktet nå er at du har krav på å få rede på det forhold som gjør at du ikke blir klarert, men forskrift om personellsikkerhet § 4-5 gir unntak fra opplysninger fra PST og etterretning.

Mange forhold som gjør at man ikke blir sikkerhetsklarert mister sin betydning mhp sikkerhetsklarering ettersom tiden fra forholdet blir lenger.