Re: Saksbehandlingstid for klage på avslag om i…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Saksbehandlingstid for klage på avslag om i…

#17306
Arkivaren
Gjest

En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres.. står det i en uttalelsen fra Sivilombudsmannen. Selv om den gjelder den gamle loven, gjelder trolig også det samme for den nye.

http://www.sivilombudsmannen.no/kap-v-referat-av-saker/7-saksbehandlingstiden-ved-klagebehandling-av-innsynssaker-article594-2472.html