Re: Reglar for behandling av saker som gjeld Må…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Reglar for behandling av saker som gjeld Må…

#17112
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det følger av mållova § 9 at den som mener at et statsorgan ikke følger lov eller forskrifter om målbruk i offentlig tjeneste i saker der vedkommende er part kan klage over dette forholdet til overordnet organ, og at en slik klage skal behandles etter reglene om klage over forvaltningsvedtak.

Feil målbruk er ikke i seg selv et enkeltvedtak selv om man kan klage over det.

Generelt sett er en klage over målbruk ikke et taushetsbelagt forhold (men andre opplysninger i klagen eller saken kan være taushetsbelagt), slik at det vil vanligvis ikke være noen grunn til å unnta en slik klage fra offentlighet.