Re: Radon målinger i kommunen

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Radon målinger i kommunen Re: Radon målinger i kommunen

#17720
Nils E. Øy
Gjest

En kommune har ikke anledning til å inngå en avtale om å hemmeligholde informasjon som er i strid med bestemmelsene om innsynsrett i offentlighetsloven.

Dessuten har Statens strålevern utredet spørsmålet innsyn i radonmålinger, i lys av offentleglova og personopplysningsloven, og konkludert med at det som hovedregel ikke er grunnlag for å unnta opplysninger om radonmåleresultater fra offentligheten.