Radon målinger i kommunen

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Radon målinger i kommunen

 • Emnet er tomt.
Ser 5 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16228 Svar
   Alberto
   Gjest

   Vi vurderer å flytte til en kommune som har hatt en del høye radonmålinger. Disse målingene har vært i to bolker. Den første var initiert og betalt av kommunen (700 eiendommer). Den andre tilbød kommuen en god deal med et måleselskap mot at kommunen fikk en kopi av måleresultatet fra selskapet. Vedr den siste målingen ga kommunen beskjed om at måleresultatet ble mellom dem og eier.

   Jeg spurte muntlig om å få tilsendt info om alle eiendommer som har hatt måling, men det var helt utelukket å gi ut noen som helst informasjon om dette… Dette kan ikke være riktig!

   Har noen erfaring rundt dette?

  • #17722 Svar
   Ingrid Torp
   Gjest

   Hei,

   Det høres ikke ut som om kommunen har gitt deg et riktig avslag. Be om innsyn i dataene, så har de krav på seg til eventuelt å gi deg et avslag hjemlet i lov. Et slikt er enklere å angripe, enn et skjønnsmessig «helt uaktuelt». Når det gjelder radonmålinger, er jo dette informasjon om helseskadelige stoffer, og dermed kan det være aktuelt å vurdere utlevering av informasjonen også etter miljøinformasjonsloven. Men i første omgang – be om innsyn hos kommunen, og be om et avslag hjemlet i lov. Ta deretter kontakt igjen om du får et nytt avslag, eller bruk vår klag på 1-2-3 oppskrift, for å gå videre.

  • #17720 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   En kommune har ikke anledning til å inngå en avtale om å hemmeligholde informasjon som er i strid med bestemmelsene om innsynsrett i offentlighetsloven.

   Dessuten har Statens strålevern utredet spørsmålet innsyn i radonmålinger, i lys av offentleglova og personopplysningsloven, og konkludert med at det som hovedregel ikke er grunnlag for å unnta opplysninger om radonmåleresultater fra offentligheten.

  • #17718 Svar
   Alberto
   Gjest

   Supert, takk for tilbakemeldinger! Finnes vurderingen til Statens strålevern åpent ute, eller må en be om innsyn?

  • #17716 Svar
   Alberto
   Gjest

   Har krevd innsyn i hele sulamitten for over en uke siden, men fortsatt ikke fått svar…., er ikke tre dager det de har på seg???

  • #17714 Svar
   Carl S Bj
   Gjest

   Statens strålevern sin vurdering av offentlighet av radonresultater: http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89681::0:6281:1:::0:0

   Avslag på innsynsbegjæring kan påklages Fylkesmannen. Svarer ikke kommunen på begjæring, ville jeg tatt en telefon dit først, og får du ikke et tilfredsstillende svar på hvorfor ikke svar ville jeg ringt Fylkesmannen.

   Nå har i en del tilfelle kommuner formidlet radonmålinger der de som har fått utført målinger har betalt det målingene koster. I de tilfellene blir jeg mer usikker på hvem som faktisk har eiendomsrett til måleresultatet og om kommunen har anledning til å gi det ut uten videre.

Ser 5 svar tråder
Svar til: Radon målinger i kommunen
Din informasjon: