Re: Prisforslag og offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Prisforslag og offentlighet Re: Prisforslag og offentlighet

#18434
Kristine Foss
Gjest

Hei!

Forslag til kandidater for priser er ikke taushetsbelagt informasjon, dvs det grunnlaget den siste kommunen har brukt for å unnta disse opplysningene, er feil. Dette kan (og bør) du klage på. Det ligger ferdig utkast til klagebrev på denne siden (klagebrev nr. 17).

Når det er sagt, så finnes det hjemmel i offentleglova for å unnta denne type kandidater, nemlig § 5 (3): «Dersom vesentlege private eller offentlege omsyn tilseier det, kan innsyn i eit dokument utsetjast til det har komme fram til den det vedkjem, eller hendinga der det skal offentleggjerast, har funne stad.» I JDs rettleder til offentleglova står det at denne gir adgang til utsatt offentlighet til hendelsen der det skal offentliggjøres har funnet sted (i ditt tilfelle prisutdelingen) når «vesentlig offentlig interesser» tilsier det. Hvis kommunene kommer fram til denne unntakshjemmelen for å unnta kandidatene, kan du forsøke å klage ved å argumentere for at det ikke vil skade prisutdelingen om det kommer ut hvilke priskandidater som er foreslått, med andre ord at det ikke foreligger «vesentlig offentlige interesser for hemmelighold». Videre kan du argumentere for at man etter en meroffentlighetsvurdering (offentlighetsloven § 11), som er en avveining mellom de argumenter kommunen har for hemmelighold, og de argumenter som taler for innsyn, bør lande på å gi innsyn. Det kan feks tenkes at man ved å være åpne om kandidatene i forkant vil få inn flere kandidater, og dermed få et bredere beslutningsgrunnlag for prisutdelingen. Dette øker sannsynlighetn for at rett mann eller kvinne får prisen.

Jeg kan ikke garantere at du får medhold i dette, men det tvinger ihvertfall kommunene til å foreta en skikkelig vurdering av om det virkelig er nødvendig å unnta kandidatene, og du vil kanskje kunne få dem til å innse at åpenhet i forkant kan være et gode for prisutdelingen. Jeg mener det er en interessant sak å ta videre, og hjelper deg gjerne videre med dette!