Prisforslag og offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Prisforslag og offentlighet

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16374 Svar
   Motti
   Gjest

   Det er tid for å nominering av personer og lag/ foreninger til kulturpriser. I en av våre kommuner, samt fylkeskommunen, har de som praksis å unnta alle forslag på kandidater fra offentligheten. I journalen hos sistnevnte er det paragraf 13 ? taushetsplikten ? som brukes som hjemmel.

   Denne praksisen er diamentralt forskjellig fra hvordan det gjøres i en av våre øvrige kommuner. Der får vi innsyn i forslagene og det blir ? slik vi ser det ? små, hyggelige notiser og saker om mennesker som ønsker å hedre hverdagshelter med å foreslå dem til kulturprisen.

   Har de to førstnevnte rett til å unnta disse opplysningene? Har det noen hensikt å klage på dette??

  • #18434 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei!

   Forslag til kandidater for priser er ikke taushetsbelagt informasjon, dvs det grunnlaget den siste kommunen har brukt for å unnta disse opplysningene, er feil. Dette kan (og bør) du klage på. Det ligger ferdig utkast til klagebrev på denne siden (klagebrev nr. 17).

   Når det er sagt, så finnes det hjemmel i offentleglova for å unnta denne type kandidater, nemlig § 5 (3): «Dersom vesentlege private eller offentlege omsyn tilseier det, kan innsyn i eit dokument utsetjast til det har komme fram til den det vedkjem, eller hendinga der det skal offentleggjerast, har funne stad.» I JDs rettleder til offentleglova står det at denne gir adgang til utsatt offentlighet til hendelsen der det skal offentliggjøres har funnet sted (i ditt tilfelle prisutdelingen) når «vesentlig offentlig interesser» tilsier det. Hvis kommunene kommer fram til denne unntakshjemmelen for å unnta kandidatene, kan du forsøke å klage ved å argumentere for at det ikke vil skade prisutdelingen om det kommer ut hvilke priskandidater som er foreslått, med andre ord at det ikke foreligger «vesentlig offentlige interesser for hemmelighold». Videre kan du argumentere for at man etter en meroffentlighetsvurdering (offentlighetsloven § 11), som er en avveining mellom de argumenter kommunen har for hemmelighold, og de argumenter som taler for innsyn, bør lande på å gi innsyn. Det kan feks tenkes at man ved å være åpne om kandidatene i forkant vil få inn flere kandidater, og dermed få et bredere beslutningsgrunnlag for prisutdelingen. Dette øker sannsynlighetn for at rett mann eller kvinne får prisen.

   Jeg kan ikke garantere at du får medhold i dette, men det tvinger ihvertfall kommunene til å foreta en skikkelig vurdering av om det virkelig er nødvendig å unnta kandidatene, og du vil kanskje kunne få dem til å innse at åpenhet i forkant kan være et gode for prisutdelingen. Jeg mener det er en interessant sak å ta videre, og hjelper deg gjerne videre med dette!

Ser 1 svar tråd
Svar til: Prisforslag og offentlighet
Din informasjon: