Re: Postjournalen ble dobbelt så lang

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Postjournalen ble dobbelt så lang Re: Postjournalen ble dobbelt så lang

#18000
Sven Marti
Gjest

Mitt inntrykk er at det generellt syndes mest med journalføring av korte meldinger, særlig e-poster (men sikkert også SMSer, twittermeldinger og Facebook-meldinger).

Det hadde vært interessant å vite hvorfor de ikke journalføres. En grunn kan være at det er teknisk vanskelig, en annen at saksbehandlere ikke er bevisst over at meldingene inneholder relevante opplysninger eller er av «halvprivat» karakter – jf Lysbakken-saken. Jeg tror ikke slike e-poster ikke journalføres fordi de ønskes hemmeligholdt. Heller motsatt. De sendes fordi man ikke tenker over at de har saksrelevante opplysninger og derfor burde journalføres.

Forenklede løsninger for journalføring av, samt økt kunnskap om plikten til å journalføre e-poster, SMS-er, Twitter- og facebookmeldinger vil nok øke postjournalen vesentlig. En bivirkning vil nok også være økt møteaktivitet og telefonsamtaler.