Re: Petimeterets undersøkelse av klageetterslep…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Petimeterets undersøkelse av klageetterslep…

#18100
Petimeteret
Gjest

Svar fra UD mottat i dag:

Underliggende organ: ingen

Departement: to uavklarte hvor jeg venter på svar fra saksbehandler da jeg mistenker at svar har gått ut uten at dette er blitt journalført. Vi har også en liggende fra deg (fra før 1.10.2011) hvor du klagde 9.9.2011 ? Det er bare å beklage og si at denne klagen dessverre ikke er blitt journalført hos oss før i dag. Den er nå til oppfølging hos saksbehandler.

Resultatene jeg viser til her er søk jeg har gjort over journalførte klager, vi må ta høyde for at noen klager kan ha gått utenfor Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning.