Re: Personalopplysninger og Off.loven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Personalopplysninger og Off.loven Re: Personalopplysninger og Off.loven

#18226
Bjarne Johannessen
Gjest

Jeg uttaler meg ikke skråsikkert nå.

Kjernen i det du spør etter er slik jeg forstår det om denne type opplysninger er underlagt taushetsplikt. Da er det forvaltningslovens §13.1 som er det sentrale.

Faktum at det er søkt permisjon og vedtaket om permisjon mener jeg ikke er taushetsbelagt. Det samme gjelder permitteringer.

Forhold som ligger til grunn for dette kan allikevel ofte være taushetsbelagt.

Du bruker ordet å publisere i denne sammenheng. Det å aktivt legge ut denne type informasjon på personnivå skal man være meget forsiktig med. Dette gjelder spesielt dersom vedkommende ikke selv har sagt det er greit. Noen ganger kan det allikevel være forsvarlig, fordi offentlighetens interesse er stor nok. For eksempel dersom det er rådmannen som permitteres.