Re: Pålegg om lukka møte.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Pålegg om lukka møte. Re: Pålegg om lukka møte.

#18044
Christer Alexander Jenson
Gjest

Hjemmelen kommunestyret hadde til å vedta at andre folkevalgte organers møter skulle holdes for lukkede dører ble opphevet med virkning fra 1. juli 2011. Dette var bevisst fra departementets side, jfr. Prop 152 L (2009-2010) s. 27-28, da departementet så det som heldig at det enkelte organ selv måtte ta stilling til slik lukking.