Re: Ordførermøte untatt offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ordførermøte untatt offentlighet Re: Ordførermøte untatt offentlighet

#17612
Ingrid Torp
Gjest

Det generelle svaret her er at et enkeltstående møte neppe er å anse som et møte i folkevalgt organ, men dersom ordførerne møtes jevnlig på denne måten er det grunn til å klage på møtelukkingen med henvisning til kommuneloven § 31. Da bør forsamlingen betraktes som et organ.