Ordførermøte untatt offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ordførermøte untatt offentlighet

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16207 Svar
   Marius
   Gjest

   Flere sentrale ordførere skal møtes i det de har kalt et ordførermøte. Ordføreren som har invitert til møtet har varslet meg om at de har «bestemt seg for at pressen ikke får være til stede på møtet».

   I og med at storparten av de som er til stede på møtet er folkevalgte (ordførere) og at innholdet i møtet i stor grad kan være med på å forme fremtiden til regionen mener jeg at møtet skal være offentlig.

   Jeg har bedt om å få en begrunnelse med hjemmel i offentlighetsloven og/eller forvaltningsloven.

   Er det anledning til å lukke et slikt møte?

  • #17612 Svar
   Ingrid Torp
   Gjest

   Det generelle svaret her er at et enkeltstående møte neppe er å anse som et møte i folkevalgt organ, men dersom ordførerne møtes jevnlig på denne måten er det grunn til å klage på møtelukkingen med henvisning til kommuneloven § 31. Da bør forsamlingen betraktes som et organ.

  • #17610 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Støtter vurderingen over i at dette neppe kan regnes som et møte etter kommunelovens § 31 (dessverre). Men dere bør ihvertfall sjekke om det kommer noe skriftelig ut av møtet, dette skal isåfall journalføres og dere vil ha krav på innsyn etter offentleglova.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Ordførermøte untatt offentlighet
Din informasjon: