Re: Oppsigelse – offentlig eller ikke?

Presseforbundet Still spørsmål Re: Oppsigelse – offentlig eller ikke?

#18438
Vegard F. Venli
Gjest

Bare for å supplere, taushetsplikten er snevrere for offentlig ansatte enn ellers. Jeg kan nesten ikke se for meg hvilke type opplysninger i en oppsigelse som skulle kunne unntas offentlighet. Det er sikkert nærliggende å tenke slik at dersom vedkommende har gjort en dårlig jobb og dette beskrives i et dokument, at man tenker seg at dette er et personlig forhold. Men det er svært begrenset adgang til å unnta slike opplysninger med hjemmel i reglene om taushetsplikt. Særlig om blir det vanskelig dersom det er snakk om en leder.

Oppfordrer deg til å sjekke ut Rettleiaren til offentleglova utarbeidet av Justisdepartementet, der står det ganske utførlig beskrvet.