Re: Oppsigelse – offentlig eller ikke?

Presseforbundet Still spørsmål Re: Oppsigelse – offentlig eller ikke?

#18440
Arve
Gjest

Oppsigelse er offentlig, kort og godt fordi det ikke er noen bestemmelser i offentliglova som gir hjemmel for å unnta det.

Men selv om oppigelsen er offentlig kan oppsigelsen inneholde opplysninger som er taushetsbelagt etter forvaltningslovens § 13, og som derfor ikke kan utleveres. Det finns også i teorien også andre hjemler for å unnta opplysninger ifm en oppsigelse.