Re: oppmerksomhet

#18618
SAM
Gjest

Nei, det er foreløpig ingen direkte/konkrete «beskyldninger». Jeg bare vet (jeg har mine kilder) at Oslo kommune/Trafikketaten har studert disse trådene i det siste (ifbm med mitt innsynssøksmål). Dette kan nok også ha «lekket» til kommuneadvokaten (uten at jeg vet om han sålangt har studert forumet her).

Kommuneadvokaten brukte mesteparten av sitt siste prosesskriv (ikke e-post) til å angripe min fremgangsmåte (bl.a. at jeg har gjort partsinnsyn til «tema» og at jeg misbruker innsynsretten).

Kommuneadvokatens angrep på mine utvilsomt noe uortodokse metoder og ennå ikke publiserte målsetninger, kunne få flere til å mistenke at du er meg.

Jeg støtter din metodebruk, så lenge det har et konkret og fornuftig formål (dvs du må publisere resultatene et sted, ellers kan det virke som sjikane. Jeg skal også publisere når/dersom jeg kommer i mål).

Skulle det etter dette (mot formodning) oppstå et konkret behov får vi finne på en enkel, billig og rask løsning (f.eks. at redaktøren av den publikasjonen du evt velger å publisere i, bekrefter på «min tråd» at du ikke er meg).