Re: Omsetningsoppgave vedr. alkoholsalg/servering

Presseforbundet Still spørsmål Re: Omsetningsoppgave vedr. alkoholsalg/servering

#18304
Sara Holthe Jaklin
Gjest

Alle dokumenter er i utgangspunktet offentlige, jfr. Offentleglova § 3. Dette følger av offentlighetsprinsippet som er grunnlovsfestet.

Så hvis en omsetningsoppgave sendes inn til kommunen som ledd i en sak om for eksempel skjenkebevilling er det som utgangspunkt et dokument det kan kreves innsyn i gjennom for eksempel postlisten. Da må kommunens saksbehandlere i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt det finnes en lovhjemmel som tilsier at dokumentet skal eller kan unntas offentlighet. De eneste tilfellene hvor man er forpliktet til å unnta dokumenter fra offentlighet er i tilfeller hvor dette strider mot lovbestemt taushetsplikt, jfr. Offentleglova § 13 jfr. Forvaltningsloven § 13. Man har taushetsplikt om ?noens personlige forhold? og ?drifts ? eller forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde?.

Så vidt meg bekjent finnes det altså ikke noe fasitsvar om akkurat omsetningsoppgaver ? det må du vurdere opp mot lovbestemmelsene og innholdet i det konkrete dokumentet.