Re: Offentlighet i ansettelsessaker ved bruk av rekrutteringsfirma

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Offentlighet i ansettelsessaker ved bruk av rekrutteringsfirma Re: Offentlighet i ansettelsessaker ved bruk av rekrutteringsfirma

#18516
Kristine Foss
Gjest

Nei, definitiv ikke. Kravet til journalføring og opprettelse av søkerliste som følger av offentleglova, gjelder for søknader i det offentlige, uavhengig av om det er et privat konsulentfirma eller forvaltningen selv som foretar ansettelsen. Dette følger både av

§ 3 og § 25(2). Det er altså innholdet i dokumentene som avgjør om de skal følge reglene i offentleglova, ikke hvor de fysisk befinner seg.