Re: Offentligetsloven. Avis innsyn i mobbesak f…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Offentligetsloven. Avis innsyn i mobbesak f…

#18002
Petimeteret
Gjest

Taushetsplikt er en plikt det offentlige har, ikke en rett. Hjemmet kan gi sine rådgivere innsyn i saken. Det naturlige er derfor at hjemmet gir de relevante dokumentene til de ønsker å informere. Dersom noen kommer med en fullmakt fra hjemmet eller at hjemmet generelt gir et fritak for taushetsplikten, kan du ikke bruke det som argument for å ikke levere ut.

«Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §5a, jf. forvaltningsloven §13 tilhører en gammel lov, for ny lov blir det Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §13, jf. forvaltningsloven §13.1.

Merking av dokumenter med «unntatt offentlighet» betyr ingenting for om dokumentet er unntatt offentlighet eller ikke. Det er bare en påminnelse for saksbehandler når innsyn skal behandles. Det er alltid innholdet i selve dokumentet som betyr noe. Samme regler gjelder om dokumentet er merket unntatt offentlighet eller ikke. Innsyn skal vurderes på forespørselstidspunktet.

En offentlig instans har en selvstendig plikt til å vurdere om et dokument er unntatt offentlighet eller ikke. Har en annen etat satt en merknad om unntatt offentlighet, og den aktuelle etat ikke ser at det er grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet, må de levere ut dokumenter. Det er mange tilfeller hvor skjønn er avgjørende og to etater kommer til forskjellig konklusjon.