Re: Offentligetsloven. Avis innsyn i mobbesak f…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Offentligetsloven. Avis innsyn i mobbesak f…

#18006
Petimeteret
Gjest

Skolen er bundet av en taushetsplikt, ref offentlighetsloven § 13 og forvaltningslovens § 13. Det vil fort stå en del taushetsbelagte opplysninger i et slikt brev som derfor ikke kan leveres ut.

Hjemmet er ikke bundet av taushetsplikt og kan derfor overlevere brevet til avisene. At brevet er kjent av avisene, betyr ikke at skolen er fritatt for taushetsplikt. Dette gjelder både ved utlevering av brev og ved å kommentere saken.

Før dere gjør noe som helst må dere ta en gjennomgang av hav som er taushetsbelagt og uansett sikre at dere ikke lekker er det. Da er det en fare for at deres svar må bli generisk uten å berører den konkrete saken.

Aviser skal også være varsom med hvilke opplysninger de trykker i en slik sak.