Re: Offentlig postliste i kommunene – fra når?

Presseforbundet Still spørsmål Re: Offentlig postliste i kommunene – fra når?

#18250
Sven Marti
Gjest

En ukes forsinkelse er etter min erfaring eksepsjonelt raskt. Min erfaring er at det tar i snitt 14 dager fra et brev er sendt til det er synlig på en journal på nettet.

Det som er spesielt i Ballangen kommune er den ærlige begrunnelsen. Denne bør de straks endre til en intetsigende men «etisk korrekt» (bort-)forklaring så som den som automatisk genereres ved innsynshenvendelser til Trafikkplanavdelingen ved Oslopolitiet:

?Følgende er et automatisk svar til din melding på vegne av trafikkplan@politiet.no

Vi bekrefter herved at meldingen din er mottatt.

På grunn av meget stor postinngang, vil det dessverre ta opptil 1 uke før henvendelsen er registert i vårt saks- og arkivsystem.?

Fordelen med sistnevnte forklaring er (i tillegg til at den er intetsigende, dvs. uangripelig) at den også kan brukes som argument for å øke budsjetter med argumenter så som at «Da må vi prioritere. Skal vi øke ressursbruk på journalføring/publisering eller ……(et område ledelsen er opptatt av) ?».