Re: Offentlig postliste i kommunene – fra når?

Presseforbundet Still spørsmål Re: Offentlig postliste i kommunene – fra når?

#18246
Sven Marti
Gjest

Mulig jeg har uttrykt meg upresist. Jeg mener faktisk at 14 dagers forsinkelse er helt akseptabelt (og dessuten hater jeg ingen og kjenner knapt noen som er «mot meg» ? hvor har du det fra?).

Videre så er vel Ballangen kommune sin begrunnelse sannsynligvis sann, samtidig som det (tydeligvis) medfører at noen blir misfornøyd. En intetsigende begrunnelse ville derfor nok vært arbeidsbesparende.

Det som er feil med Oslopolitiets begrunnelse er nok først og fremst at den er selvmotsigende. Dersom de hadde hatt meget stor postinngang er det ikke mer ressurskrevende å journalføre dem flere ganger ukentlig (all den tid alle henvendelser en eller annen gang må journalføres). Tvert i mot ville sporadiske henvendelser kunne begrunnet ukentlig journalføring for å spare ressurser ved å kunne journalføre dem batchvis.

Politiet har hatt den samme teksten stående der i årevis. Unntaksvis behandler de innsyn (i skiltforskrifter/vedtak) i løpet av et par dager men av og til tar det så mange måneder at forskriften i mellomtiden er erstattet med en annen. Jeg tviler ikke på at politiet har viktigere ting å prioritere men tror de kunne spart både tid og penger ved å publisere forskriftene på nettet i stedet for å saksbehandle innsynsforepørslene (som neppe blir avslått).