Re: OEP – kan man bare la være å publisere deler av journalen?

Presseforbundet Still spørsmål Re: OEP – kan man bare la være å publisere deler av journalen?

#18396
Kristine Holm
Gjest

Nei, personalsaker i seg selv er ikke unntatt fra journalføringsplikten. Men disse vil nok ofte falle inn under organinterne dokumenter, og da er det ikke plikt til å journalføre, jf. arkivforskriften § 2-6: «Organinterne dokument, jf. § 1-1 til § 1-3, registrerer organet i journalen så langt organet finn det tenleg.» Når det er sagt er det ingen automatikk i at alle personalsaker er interne dokumenter, jeg er derfor sterkt i tvil om de har adgang til å unnta samtlige personalsaker fra journalen. Det hadde vært interessant å få vite begrunnelsen til Arbeidstilsynet for hvorfor de ikke journalfører personalsaker, da ville det også vært lettere å vurdere om det juridiske grunnlaget deres holder.