Re: nasjonale prøver

#18556
Kristine Foss
Gjest

Nei, det er så absolutt ikke god nok grunn! Stengning av møter skal hjemles i kommuneloven, og det må fattes et vedtak på bakgrunn av bestemmelsene i kommuneloven § 31(3).