Re: Namsmannen, offentlighet rundt tvangsfullby…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Namsmannen, offentlighet rundt tvangsfullby…

#18058
Nils E. Øy
Gjest

Hei – tror det blir vanskelig å bruke innsynsrett etter offentleglova overfor namsmannens arbeid og oppdrag, men ofte vil jo det grunnlag namsmannen skal handle på være framkommet i offentlige rettsavgjørelser (tingrett, forliksråd).

Søker du kartlegging av betalingsstyrke eller svakhet hos et bestemt AS så kan du jo få det hos et kredittopplysningsbyrå, eller du kan selv gå inn i ulike panteregistre for å se om det er gjort utpantninger i selskapets eiendommer.