Re: Mye av den politiske debatt skjer på Facebook

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Mye av den politiske debatt skjer på Facebook Re: Mye av den politiske debatt skjer på Facebook

#17518
Kristine Foss
Gjest

Hei,

Interessant og relevant spørsmål du stiller! All dialog som må sees på som en del av saksbehandlingen, skal journalføres. Det er irrelvant hvor denne dialogen foregår, så lenge den er relevant for en sak som skal behandles politisk. Facebook er altså ikke en frisone hvor ordførere og andre, er fritatt fra journalføringsplikten.

Når det er sagt der det lov å drøfte politikk uten å journalføre. Altså at man innad i et parti eller mellom partier, drøfter en sak politisk. Det er ikke så lett å skille på dette, men jo nærmere man kommer en vedtak, jo større grunn til å se på dette som saksbehandling. Og særlig hvis de samme personene som skal avgjøre saken, kjører debatt på facebook.

Vurderingen blir her som ellers, innholdet i det som står der. Må det regnes som saksbehandling etter offl, skal det journalføres. Journalføringsplikten er jo nettopp ment som en mulighet for å følge og gå tilbake til vurderinger som gjøres i forkant for et vedtak.

Jeg vil anbefale deg å ta dette opp med ordføreren, og be om en redegjørelse for hvilke rutiner de har på dette. Deretter kan du forfølge den ved å søke innsyn i diskusjonene, og klage over evt. avslag på innsyn på vanlig måte.