Mye av den politiske debatt skjer på Facebook

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Mye av den politiske debatt skjer på Facebook

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16188 Svar
   Scott Glenn
   Gjest

   Jeg er ikke helt sikker på om dette faller inn under offentlighetsloven, men er nødt til å spørre. Først litt bakgrunnshistorikk.

   Jeg bor i en kommune i nord hvor inntektene er på vei ned, av denne grunn har kommunen vært nødt til å ta grep for å kutte utgiftene. Kommunen har 3 tettsteder. Kommunesenter, og to mindre tettsteder med ca 1500 innbygere. I forbindelse med innsparing foretas den en omorganisering av tjenestetilbuder fra kommunen. Skoler legges ned og elever flyttes, sykehjem og avdeligner flyttes og sentraliseres, barnehager slås sammen, bibliotekfilialer legges ned osv.

   Alle skjønner at grep må tas, og noe av sentraliseringene er naturlig eller uungåelig. Men det ene av de to tettstedene på ca 1500 innbygere kan se ut til å bli fordelaktig behandlet, og vi har oppdaget at mye av den politiske debatten har foregått på Facebook til politikerne. Ordfører, varaordfører, og andre politikere. En del skjult lobbyvirksomhet med andre ord. I tillegg har lokalavisen tatt side i saken, samme som ordfører og varaordfører.

   Spørsmålet mitt: Er ordfører og poliotiker på noe vis pålagt å måtte journalføre denne dialogen? Er dette noe som man kan kreve innsyn i?

   Mye av debatten er skjult for personer som ikke bruker FB, som ikke er på venneliste til de gitte politikere, eller som ikke er medlem av de sider hvor debatten foregår.

  • #17518 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei,

   Interessant og relevant spørsmål du stiller! All dialog som må sees på som en del av saksbehandlingen, skal journalføres. Det er irrelvant hvor denne dialogen foregår, så lenge den er relevant for en sak som skal behandles politisk. Facebook er altså ikke en frisone hvor ordførere og andre, er fritatt fra journalføringsplikten.

   Når det er sagt der det lov å drøfte politikk uten å journalføre. Altså at man innad i et parti eller mellom partier, drøfter en sak politisk. Det er ikke så lett å skille på dette, men jo nærmere man kommer en vedtak, jo større grunn til å se på dette som saksbehandling. Og særlig hvis de samme personene som skal avgjøre saken, kjører debatt på facebook.

   Vurderingen blir her som ellers, innholdet i det som står der. Må det regnes som saksbehandling etter offl, skal det journalføres. Journalføringsplikten er jo nettopp ment som en mulighet for å følge og gå tilbake til vurderinger som gjøres i forkant for et vedtak.

   Jeg vil anbefale deg å ta dette opp med ordføreren, og be om en redegjørelse for hvilke rutiner de har på dette. Deretter kan du forfølge den ved å søke innsyn i diskusjonene, og klage over evt. avslag på innsyn på vanlig måte.

  • #17516 Svar
   Scott Glenn
   Gjest

   En annen spennende faktor i denne saken en av de mest aktive politikerne. Han jobber i den kommunale administrasjon i en avd som jobber med sakene som behandles, i tillegg til å sitte i flere kommunale utvalg som skal komme med innstillinger. Samme person er også meget aktiv i uttalelser i korridorene, sender personlige meldinger på sosiale media osv.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Mye av den politiske debatt skjer på Facebook
Din informasjon: