Re: Møteoffentlighet

#18524
Kristine Foss
Gjest

Hei!

Jeg går ut i fra at kommunestyret eller fylkestinget har bestemt at styremøtene skal være åpne. For ellers er utgangspunktet etter kommunelovens § 68 nr. 5 at slike møter er lukket. Men hvis de først har bestemt at møtene skal være åpne, så gjelder bestemmelsene i kommuneloven, og § 31(3) krever at styret vedtar lukkede dører med en konret begrunnelse: «Hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.» Jeg vile derfor ha tatt dette opp med styret.

Når det gjelder referat fra møtene reguleres dette etter offentleglova. Det er derfor irrelevant for spørsmål om innsyn om møtet var lukket. Skal de unnta referatet må de vise til en bestemmelse i offentlighetsloven som gir hjemmel til å holde tilbake opplysninger.