Møteoffentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Møteoffentlighet

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16398 Svar
   Kjersti, Svalbardposten
   Gjest

   Vi har et spørsmål om når det er lov å lukke dørene under offentlige møter. I et møte i et kommunalt foretak kom det opp en sak under eventuelt hvor daglig leder av foretaket sa at hun ville lukke møtet og at pressen måtte gå. Politikerne gjorde ikke et vedtak, men nikket samtykkende.

   Min kollega spurte hva saken skulle handle om og fikk beskjed om at den skulle handle om avisen vår. Uten å kjenne til kommuneloven var det vanskelig å argumentere mot lukkingen og min kollega forlot møtet.

   Etter å ha lest kommunelovens bestemmelser om åpne og lukkede møter, er jeg usikker på når det er lov å lukke møter og om det kan gjøres for en sak som kommer opp under eventuelt. Noen som kjenner reglene?

   Paragraf 31,3 i kommuneloven sier:

   Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

   Lurer også på hvilke bestemmelser som gjelder for referatet fra et møte hvor en sak har blitt behandlet for lukkede dører.

   Takk for hjelpen!

  • #18524 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei!

   Jeg går ut i fra at kommunestyret eller fylkestinget har bestemt at styremøtene skal være åpne. For ellers er utgangspunktet etter kommunelovens § 68 nr. 5 at slike møter er lukket. Men hvis de først har bestemt at møtene skal være åpne, så gjelder bestemmelsene i kommuneloven, og § 31(3) krever at styret vedtar lukkede dører med en konret begrunnelse: «Hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.» Jeg vile derfor ha tatt dette opp med styret.

   Når det gjelder referat fra møtene reguleres dette etter offentleglova. Det er derfor irrelevant for spørsmål om innsyn om møtet var lukket. Skal de unnta referatet må de vise til en bestemmelse i offentlighetsloven som gir hjemmel til å holde tilbake opplysninger.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Møteoffentlighet
Din informasjon: