Re: Møtebok, lukkede dører og orientering.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Møtebok, lukkede dører og orientering. Re: Møtebok, lukkede dører og orientering.

#17148
Vegard Førland Venli
Gjest

Du har stilt alle de rette spørsmålene, tilsynelatende har du også hentet dem rett ut fra kommuneloven? Klageinstansen er Sivilombudsmannen.

Setter pris på om du sender meg en mail på vegard@kommunal-rapport.no alternativt ringer meg på 47 06 93 91, da dette kan være en aktuell sak for oss å skrive om.